Tarass Ivašenko
Ārsts-psihoterapeits
Psihosomatiskās medicīnas speciālists

Sergejs Žukovs
Taktikas, pašaizsardzības, miesassargu sagatavošanas un drošības personāla apmācības speciālists.
Vēsturisku cīņas mākslu praktiķis.

Autora programma, kurā sintezēti no dažādiem cīņas mākslas, vingrošanas un citu ķermeņa fiziskās attīstīšanas sistēmu novirzieniem aizgūti kustību un mijiedarbības principi.

Mērķis ir risināt gan ārējus uzdevumus: palīdzēt aizsargāties, adaptēties un mijiedarboties ar dažādiem ārējiem faktoriem, gan arī iekšēju uzdevumu – iegūt un uzturēt fizisku un psihoemocionālu līdzsvaru.

Komunikācija ir daudzpusīgs process, kurā tiek veidoti un attīstīti kontakti starp cilvēkiem un grupām, radot nepieciešamību veikt kopīgas darbības, un kas sastāv no šādiem procesiem:
-informācijas apmaiņa,
-mijiedarbība (darbību apmaiņa),
-sociālā uztvere (partnera uztvere un izpratne).

Bez komunikācijas cilvēks nevar funkcionēt

MoComm : Pirmā iepazīšanās

Kas var apmeklēt MoComm nodarbības?

Visi. Ikviens, kurš vēlas virzīties pretī pašattīstībai, neatkarīgi no fiziskā spēka, auguma, svara, vecuma un dzīves pieredzes.
Ikviens, kurš tiecas būt harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli un atbalsta sadzīves problēmu risināšanu bez konfliktiem.

Kam

Visiem cilvēkiem jebkurā fiziskās attīstības līmenī un veselības stāvoklī, gan fizisku, gan sociālu darbības sfēru pārstāvjiem. Bez ierobežojumiem.

Pamatā

Metodes pamatā vingrinājumu komplekss, kas palīdz atbrīvot ķermeni un psihi, kā arī adaptēties fiziskas un psihoemocionālas slodzes izturēšanai. Dažādas pāros un grupās veicamas kustības, kas paplašina uztveres diapazonu un attīsta sensomotorās komunikācijas prasmes.

Tas ir viens no veidiem, kā iepazīt un attīstīt sevi caur kustību