• back0
  • back1l
  • back2l
  • back3l

 

 

logo1

Sensomotorās komunikācijas sistēma (SKS)

 

taras1
 
 
Sensomotorās komunikācijas sistēma (SKS)

 

 Autora programma, kurā sintezēti no dažādiem cīņas mākslas, vingrošanas un citu ķermeņa fiziskās attīstīšanas sistēmu novirzieniem aizgūti kustību un mijiedarbības principi. Tās mērķi:

 

  • aizsardzība, adaptācija un mijiedarbība ar dažādiem ārējiem faktoriem
  • ķermeņa un psihoemocionālā līdzsvara attīstīšana un saglabāšana

 

Vairāk par programmu...

Neatrisinātas problēmas

Neatrisinātas problēmas

check Hronisks nogurums

check Vientulības sajūta

check Mazkustīgs/sēdošs dzīvesveids

check Pārpūle, ķermeņa spriedze

check Slinkums

check Zems pašvērtējums

check Komunikācijas barjeras

check Grūtības izjust savu ķermeni un tā robežas

Kā SKS palīdz?

Kā SKS palīdz?

check  Attīsta brīvāku domāšanu un radošumu

check Iemāca daudzveidīgi risināt dzīves problēmas

check Sniedz pieredzi konstruktīvā situāciju risināšanā

check Veicot kustības un mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, atbrīvo ķermeni no spriedzes

check Veicina attīstību, atbrīvojot no psihoemocionāla stresa

Kas var nākt uz nodarbībām?

Kas var nākt uz nodarbībām?

check  Ikviens, neatkarīgi no fiziskā spēka, auguma, svara, vecuma un dzīves pieredzes
check  Ikviens, kurš vēlas attīstīt un uzlabot savu personību
check  Ikviens, kurš vēlas atrast izeju
check  Ikviens, kurš tiecas būt harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli
check  Ikviens, kurš atbalsta sadzīves problēmu risināšanu bez konfliktiem

Kas ir SKS?

SKS sistēma nav ārstnieciskās vingrošanas vai masāžas paveids. Šī metode ir izglītojošs process ar terapeitisku efektu.

Metodes mērķi un uzdevumi:

– Ar paša un apkārtējo kustību palīdzību attīstīt pašapziņu
Atklāt pilnu kustību trajektoriju
Līdzsvarot un sinhronizēt abu smadzeņu pusložu aktivitāti
Stiprināt un atbrīvot ķermeņa
Attīstīt prasmi atslābināt ķermeni
Noņemt psihoemocionālu spriedzi
Atjaunot enerģijas rezerves un rehabilitēties pēc psihoemocionālas un fiziskas pārslodzes
Atsākt veltīt uzmanību savam ķermenim
Atjaunot spēju just ķermeņa iespēju robežas
Pārvarēt komunikācijas barjeras
Radināties viegli pielāgoties mainīgiem dzīves apstākļiem
Stiprināt un atjaunot psihoemocionālo imunitāti pret agresīviem ārējiem faktoriem
Pārvarēt bailes, iekšējas barjeras
Attīstīt ievērību pret savām un citu iespēju robežām
Atjaunot veselīgu saikni starp psihosomatiku un somatopsihiku
Attīstīt emocionālo un somatisko intelektu

Izcelsme

001

Šī metode izstrādāta, pamatojoties uz daudzu kultūras novirzienu pieredzi, kas izplatījušas un atbalstījušas idejas par veselīgu, konstruktīvu sabiedrību, kurā tiecas saglabāt mieru, harmoniju un personības integritāti, dažādos laikos un pasaules vietās.

Dažādās kultūrās šos mehānismus un principus izmanto gan cīņas mākslas, gan veselības uzlabošanas jomās: Capoeira, Aikido, Tai chi, krievu cīņas mākslā, Ušu, Tensegrity.

Autori aizguva to daļu, kas tendēta uz veselības uzlabošanu un uzturēšanu, kopējās kustību kultūras, ķermeņa un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Visi destruktīvie un ar vardarbību vai konfrontāciju saistītie elementi tika izslēgti.

Metode veicina cilvēku vienotību, stiprina savstarpējo harmoniju un uzlabo attiecības ģimenē un sabiedrībā.

SKS īpatnības

Caur kustību cilvēks var izprast komunikācijas būtību. To var vērot un izspēlēt visās iespējamajās formās. Šajā mijiedarbības sistēmā iespējams veidot taustāmu dialogu, izprast saziņas mehānismus ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli.

 

Ar kustību nav iespējams melot, jo visu izsaka brīdis, kurā cilvēks dara vai nedara, un tas šajā sistēmā ir skaidrs un acīmredzams. Caur kustībām cilvēks var iepazīt pats sevi, attīstīt pašrefleksiju. Kustības atspoguļo daudzas cilvēka personības iezīmes. Tas, kā cilvēks veic kustības, parāda to, kā viņš rīkojas dzīvē.

 

Gūstot jaunu pieredzi kustībā un caur kustību, veidojas arī jauni sadzīves problēmu risināšanas mehānismi. Vienkāršās kustībās attēlotas cilvēka dzīves svarīgākās un pozitīvākās vēlmes. Attīstās brīvāka domāšana, radošums un ievērība pret savām un citu robežām.

 

Viens no svarīgākajiem SKS elementiem ir radīt vidi, kurā cilvēks var izpausties, gūt noteiktu pieredzi drošos apstākļos, kas ļauj veiksmīgāk adaptēties reālajā pasaulē.

logo1

Aizsardzība, Adaptācija, Attīstība